Clip hướng dẫn làm hoa đào đón Tết

Hướng dẫn làm hoa đào bằng vải voanaMLdm Clip hướng dẫn làm hoa đào đón TếtNguyên liệu làm hoa đào:

– Vải voan

– Nhụy hoa giả bằng ngựa

– Kẻm xi màu đỏ

– Keo sáp

– Nụ hoa đàogiả

– Chậu + thân đào giả

Video hướng dẫn voan

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>