làm hoa tường vi bằng vải voan

1

Hoa tường vi bằng vải voan chứng tỏ độ khéo tay của bạn

Kể ra cứ hoa là đẹp nên nhân tiện cách làm hoa này cũng tiện cho một vài kiểu hoa như mãn đình hồng, mẫu đơn. Các bạn tham khảo thêm nhé. Tường vi : Vật liệu : Kẽm giấy – số 26, màu tím, trắng, hồng cánh sen phụ thuộc vào vải voan, khuôn